Otázky a odpovědi

Jaké jsou požadavky na instalaci systému?
Požadavky na samotnou instalaci či výbavu na škole kromě internetu a síťového připojení LAN žádné nejsou. Pokud internet a síťové připojení není v místě instalace dostupné, je tento problém možno řešit LTE modulem, který je součástí spínacího modulu přístupového systému. Vše je řešeno individuálně. Na škole není vyžadována přítomnost serveru, na kterém by běžela služba, vše jede v online prostoru. Pro počítač, kterým bude cloud ovládán, vyžaduje pouze internet a internetový prohlížeč a volný USB port pro připojení USB čtečky k nahrávání identifikačních médií.
Jak funguje propojení se školními agendami?
Cloud se připojuje ke školním agendám pomocí API. Veškerá komunikace je šifrována. Systém nepřistupuje napřímo do databázového serveru školních agend.
Co když na škole nemáme školní agendu?
V případě, kdy není produkt možné napojit na školní agendu, nic není ztraceno. Uživatele je možné zadat napřímo no ovládacího softwaru a vše funguje standardně. Jen nebude existovat vazba se školní agendou.
Ve které zemi se nachází server, na kterém běží cloud?
Bezpečnost dat je u nás na prvním místě, proto dbáme i na fyzické umístění serveru v datovém centru. Ve smlouvách sice máme zakotveno, že server běží ve státě Evropské unie, my ale dbáme a trváme na tom, aby server fyzicky neopustil Českou republiku. Aktuálně se server nachází v datovém centru v Praze.
Jak vytvořím mobilní klíč?
V ovládacím programu kliknete u osoby, u které chcete vytvořit mobilní klíč, na tlačítko „Nový mobilní klíč“. Dojde k vygenerování pořadového čísla mobilního klíče. SMS či e-mailem vám přijde aktivační kód nebo QR kód, který naskenujete nebo zadáte do aplikace IMAporter MobileAccess, který stáhnete na Google Play či AppStore a to zdarma. Dále postupujete podle pokynů v aplikaci.
Jakým způsobem komunikuje mobilní telefon se čtečkou?
Čtečka podporuje komunikaci přes Bluetooth a NFC. U Bluetooth aplikace vyhledá nejbližší dostupné čtečky a kliknutím na název čtečky v aplikaci dveře otevřete. Bluetooth můžete využít jak u Android i iOS. U NFC mobil přiložíte ke čtečce a aplikace si již čtečku najde. Komunikaci přes NFC není možná u produktů společnosti Apple, protože bezpečnostní opatření společnosti Apple neumožňuje používání technologie NFC aplikacím třetích stran. To se ale má v budoucnosti změnit.
Je možné mobilní klíč kopírovat z mobilu na mobil?
Vzhledem k bezpečnosti to možné není. Mobilní klíč je vázaný na IMEI, takže vygenerování mobilního klíče je jednorázové. Při výměně mobilního telefonu je potřeba vygenerovat nový mobilní klíč.
Je možné otevírat jedním mobilním klíčem i dveře v cizích budovách?
Možné to není. Mobilní klíč je chráněn pomocí ID systému a hesla, které se přiděluje při instalaci systému a je uloženo ve čtečkách a v serveru přidělující mobilní klíče. ID systému je unikátní a nikde se neopakuje. Jde o další bezpečnostní prvek proti zneužití. V jedné aplikaci ale můžete mít více mobilních klíčů k dalším budovám.
Jak dlouhá je platnost mobilního klíče?
Ve výchozím nastavení je platnost mobilního klíče neomezená. Vy jej ale můžete omezit na konkrétní datum.
Když dojde k výpadku internetového připojení, bude systém fungovat?
Obrovskou výhodou přístupového systému je autonomní režim, který je aktivní po celou dobu provozu. V praxi to funguje tak, že data z cloudu jsou nahrávána přímo do čtečky, včetně času a práv. Datové spojení s cloudem slouží pouze k programování čteček a vyčítání dat ze čtečky. V případě obnovení internetového připojení se vyčítání dat a programování znovu obnoví, ale funkce přístupového systému nebude nijak omezena.
Jaké parametry je možné u čtečky nastavovat?
Nastavení čtečky vč. jejího chování nastavujete přímo v cloudu. Můžete povolovat nebo zakazovat typy médií, které čtečka má akceptovat, světelnou či zvukovou signalizaci a mnohé další parametry. Nastavit lze také kalendář trvalého otevření dveří (např. na třídní schůzky nebo den otevřených dveří) nebo dobu, jak dlouho mají být dveře otevřené.
Jak je zabezpečena komunikace?
Datový přenos mezi čtečkou a cloudem je zabezpečen šifrováním protokolu OSDP. Komunikace mezi koncentrátorem a cloudem probíhá šifrovaným VPN spojení. Přístup ke cloudu pro uživatele je zabezpečen šifrováním pomocí certifikátu protokolem https. Z tohoto důvodu produkt splňuje vysoký stupeň zabezpečení.
Umožňuje přístupový systém číst průkazy ISIC/ITIC?
Ano, průkazy vydané GTS Alive (ISIC, ITIC a Alive) můžete využít jako médium pro identifikaci bez omezení. Cloud dokonce umí stahovat čísla karet ze školních agend, takže nahrávání průkazů do Cloudu ze školních agend můžete nechat v plné režii automatického stahování. Pro nastavení celého systému vám rádi poradíme.
Je možné použít mobilní klíče vydané v rámci ISIC/ITIC v aplikaci Etugate?
Možné to není, aplikace Etugate funguje na jiných bezpečnostních klíčích, než mobilní klíče pro IMAporter Basic.
Jaký je rozdíl v mobilních klíčích ISIC/ITIC aplikaci Etugate a IMAporter Basic?
Mobilní klíče vydané ISIC/ITIC jsou vázané na platnost průkazu včetně nutné prolongace platnosti a jejich cena je zahrnuta v ceně průkazu a samotné prolongace. V případě IMAporter Basic tato možnost není, za to mobilní klíč můžete přiřadit komukoliv bez toho, zdali má má či nemá ISIC/ITIC. Z toho plyne, že platnost mobilního klíče je neomezená, akorát je individuálně zpoplatněna jednorázovým poplatkem za vygenerování mobilního klíče. Dále je nutné podotknout, že pro IMAporter Basic se používá jíná mobilní aplikace na identifikaci mobilem, konkrétně IMAporter MobileAccess, která je dostupná jak pro operační systém Android, tak i iOS. Více v sekci Otevírání mobilem.
Proč je zpoplatněn mobilní klíč, když fyzicky není nic předáváno?
Je pravda, že fyzicky nic nepředáváte (nekupujete jak v obchode), je ale nutné podotknout, že samotný provoz mobilních klíčů něco stojí. Mobilní klíče jsou řízeny tzv. CSI serverem, který řídí a přiděluje mobilní klíče a hlavně zajišťuje šifrování dat a komunikuje se čtečkami.
Jak je nakládáno s osobními údaji?
Způsob zpracování a nakládání s daty je definován smlouvou mezi školou a společností RejNet technology s.r.o. a smluvním vztahem mezi společnostmi RejNet technology a IMA. V žádném případě nedochází k poskytování dat jiným institucím, než je uvedeno ve smlouvě. Osobní údaje jsou pro nás velmi citlivým materiálem a tak je s nimi i zacházeno a velmi přísně je toto vše dodržováno. Nesbíráme ani kontaktní údaje osob vedených v Cloudu tak, že bychom jim posléze posílali různá reklamní sdělení a podobně. Jediné údaje, které používáme, jsou kontaktní údaje pro komunikaci se školou v rámci technické a servisní podpory. Osoby vedené v Cloudu s vyjímkou správců systému nikdy nekontaktujeme.