Otevírání mobilem

Otevírání pomocí mobilního klíče je moderní a nejbezpečnější způsob identifikace. Pomocí velmi silného šifrování mezi čtečkou a mobilem je prakticky vyloučeno, aby došlo k chybné identifikaci osoby a nechtěného otevření dveří.

Hlavní přednosti otevírání mobilem

Mobilní zařízení jsou trendem 21. století a chytré mobilní telefony má prakticky každý. Identifikační karty nebo bezkontaktní čipy mají riziko možnosti kopírování těchto karet, zatímco u mobilních klíčů toto možné není a to z následujících důvodů:

  • Komunikace mezi mobilním zařízením a čtečkou je šifrovaná a je chráněna bezpečnostním klíčem a heslem, které je uloženo ve čtečce, takže toto opatření vylučuje šanci, že by mobilní klíč byl použit u čteček, které nepatří dané instalaci.
  • K šifrování a komunikace je využito čipu LEGIC, šifrování je jištěno nezávislou třetí stranou, takže je vyloučeno jakkoliv zasahovat do šifrovaných dat.
  • Mobilní klíč je vázán na IMEI mobilního zařízení, takže mobilní klíč není možné přenášet ze zařízení na zařízení.
Dle výše uvedeného produkt splňuje nejpřísnější bezpečnostní standardy.

Aplikace pro otevírání mobilem

Aplikace pro otevírání mobilem (IMAporter MobileAccess Key) je volně dostupná ke stažení jak pro operační systém Android, tak i iOS. K přenosu dat mezi mobilním zařízením a čtečkou k identifikaci je možné využít jak NFC (pouze u Android), tak i přes Bluetooth (Android i iOS).

Postup při generování mobilního klíče

V ovládacím cloudu u uživatele kliknete na tlačítko nového mobilního klíče. Obsluha bude vyzvána ke kontrole, zda je vyplněna e-mailová adresa nebo mobilní telefonní číslo. Po potvrzení jsou na uvedený e-mail odeslány pokyny k zavedení mobilního klíče do aplikace včetně QR kódu, který načtete do mobilní aplikace IMAporter MobileAccess Key. V případě mobilního čisla je na tento mobil odeslána SMS s ověřovacím kódem pro vyzvednutí mobilního klíče. V případě přítomnosti obou údajů je upřednostněna forma pomocí e-mailu. Po načtení identifikace v mobilní aplikaci dojde k přenostu mobilního klíče mezi serverem přidělující mobilní klíče a aplikací v mobilu. Po tomto zavedení můžete mobilní klíč plně využívat.

Používání mobilního klíče

Otevření dveří pomocí NFC stačí přiložit mobil ke čtečce a po ověření dojde k otevření dveří. V případě využití Bluetooth v aplikaci kliknete na vyhledání čteček, v aplikaci se zobrazí dostupné čtečky a kliknutím na čtečku v aplikaci dojde k otevření dveří. Bluetooth má omezení na vzdálenost, lze ale tuto technologii využít například k bezdrátové identifikaci se čtečkou, například k otevírání automatických vrat (je ale nutné mobil vytáhnout okénkem ven z auta).

Využití mobilních klíčů

Díky možnosti široké integraci je možné využít mobilní klíče i na stravovací systémy, tiskárny, knihovní systémy a další řešení. V případě zájmu vám rádi poradíme o možnostech tohoto systému.